Reducer skadelig radon

Hvor trygt kan du sove i dit hjem?
Mange danske familie har et for højt niveau af skadelige radon i hjemmet.
Radon er hvert år medvirkende til 300 tilfælde af lungekræft.

Tag trygt fat i os på tlf. 9660 6000

 

Sådan kommer du
radon til livs

Løsningen er enkel, og økonomisk vil der være penge at spare på varmeregningen alt efter dit niveau af radon i hjemmet. Med et miniventilationsanlæg fra Mitsubishi Electric kan du reducere radon niveauet markant.

Ventilationsanlægget kan monteres direkte i de rum, hvor problemet er størst. Miniventilation fra Mitsubishi Electric fungerer som en mere avanceret ventil i dit hjem. Ikke blot sikrer det frisk luft og sparer dig for at åbne vinduet – den indbyggede varmegenindvinding i anlægget sparer dig penge på varmeregningen ved at genbruge den varme luft, der kommer ud til at opvarme luften, der kommer ind. Faktisk formår anlægget at genbruge helt op til 85 % af varmen. Sådan undgår du kold frisk luft og en højere og unødvendig varmeregning.

Miniventilation fra Mitsubishi Electric er derved en effektiv og sikker investering i kampen mod radon. Dertil opnår du også en forbedring i indeklimaet og undgår mug og lugtgener. Anlægget kan sågar afhjælpe dig med pollen til en vis grad.

 

Få svar på dine spørgsmål

Følgende faktorer øger koncentrationen af radon i hjemmet:

  • Klipper og moræneler i undergrunden
  • Fundamenter direkte på jorden, dvs. uden kælder
  • Utætheder i fundamentet
  • Lavt luftskifte (tæt hus, dårlig ventilation)
  • Placering på Sjælland, øerne eller Bornholm

Hvad er radon?

Radon er en kræftfremkaldende radioaktiv ædelgasart, som stammer fra undergrunden. Gasarten øger bl.a. risikoen for at få lungekræft. Radon findes i jord og byggematerialer, som den kan trænge ind i gennem og videre ind i dit hjem. Primært siver den op gennem undergrunden via mikroskopiske huller, revner og andre utætheder.

 

Du kan hverken lugte eller se, om du har meget radon i dit hjem. Birkvirkningerne kommer desværre også først efter et stykke tid – typisk kan der gå mellem 10 til 40 år. Få målt niveauet før det får konsekvenser for dig og din familie. Derfor er radonsikring vigtigt.

 

Det anslås i Danmark, at radon i boliger er en medvirkende årsag til omkring 9 % af alle nye lungekræfttilfælde – det vil sige ca. 300 tilfælde årligt. Hertil er risikoen 25 gange større for rygere end ikke-rygere.

 

Meget mere end udluftning

Indeklimaet er yderst vigtigt for vores daglige velvære og komfort. Vi opdager det dog ikke altid, når det står skidt til. Alt fra lugt, fugt, mug til røg og ikke mindst pollen samt støvgener er de skyldige faktorer. Typisk åbnes der for vinduet, da man således kan få noget frisk luft ind, hvilket også er en god idé. Desværre kæmper man stadigvæk mod pollen, men det mest markante er, at den nye friske luft også koster på varmeregningen. Frisk luft er oftest koldere end luften i ens bolig, hvilket resulterer i, at ens varmekilde bliver sat på unødig arbejde.

Et sikkert alternativ findes i et miniventilationsanlæg fra Mitsubishi Electric.

Anlægget ikke blot sørger for, at du ikke behøver åbne et vindue, det har også varmegenindvinding. Dette betyder, at varmen, der udskiftes, overføres til indblæsningsluften, hvilket resulterer i, at man sparer energi og samtidigt undgår træk i hjemmet. Dertil er anlægget yderst støjsvagt – helt ned til 15 dB(A) kan du få det, så du ikke oplever støjgener efter installationen.

Dette ventilationsanlæg kan bl.a. være med til at mindske dit hjems radonniveau.

Midtjysk El Center gør det nemt for dig! Vi leverer og monterer ventilationsanlægget for dig, så alt er i orden, inden vi kører igen. Vi har mange års erfaring med opgaver i forskellige størrelser, og ingen er mindre vigtige end andre!

 

Forbedret indeklima

 

Effektiv udluftning

 

Nem montering

 

Energibesparende

 

Godt for varmeregningen

 

Lavt støjniveau

 

Hvorfor er radon farligt?

Radon omdannes til kortlivede radioaktive stoffer, som i daglig tale kaldes ”radondøtre”. Både radon og flere af radondøtrene udsender den farlige alfastråling, som kan beskadige levende celler. Dette resulterer i at risikoen for kræft øges.

Heldigvis er der råd at søge. Alfastråling stoppes nemlig let i luft og trænger bl.a. ikke gennem hudens ydre beskyttelseslag, der som bekendt hovedsageligt består af ”døde” celler.

Desværre er der dog rig mulighed ved indånding, at radondøtrene vil kunne sætte sig fast i ens lunger, da de sætter sig fast på partikler som støv og røg. Herfra kommer alfastrålingen så direkte i kontakt med levende celler, hvilket giver mulighed for beskadigelse.

Hvordan måles radon niveauet?

Niveauet for radon måles i enheden Bq/m3. Måleenheden står for Becquerel per kubikmeter. 1 Bq/m3 svarer til et radioaktivt henfald per sekund per kubikmeter. Sundhedsstyrelsen har opsat nogle simple retningslinjer for niveauet af radon, hvornår man bør gribe ind, og ikke mindst hvordan man bør gribe ind.

Når radon niveauet er målt til under 100 Bq/m3

Hyppig udluftning kan være med til at holde niveauet af radon nede.

Når radon niveauet er målt til mellem 100 Bq/m3 og 200 Bq/m3

Det anbefales, at du laver forbedringer i dit hus. Bedre ventilation er set som et hyppigt og nemt initiativ, der hurtigt kan opsættes. Andre ideelle forslag til forbedringer kan være omkring utætheder ved rør, revner i fundamentet og lignende. Det er med andre ord tale om tiltag, som gør det vanskeligere for radon at trænge ind i din bolig eller bygning.

Når radon niveauet er målt til over 200 Bq/m3

I dette tilfælde er det mere seriøst, og der bør tages tiltag, som sikrer ejendommen mod radon. Er radonniveauet så høj, er det nødvendigt med et radonsug og evt. specialfremstillet ventilationssystem under bygningen.

Uanset tiltaget anbefales det kraftigt, at man laver en opfølgende måling for at sikre sig, at niveauet er faldet.

DIBS - Payments made easy