0 Varer
Vælg en side

Midtjysk El Center ApS

Midtjysk El Center er grundlagt i 1934 og er en sammenlægning af el-installationsforretningerne Ove Nørholm, Hans Andersen & søn, Ikast Elservice, H. Boel og Bording Installationsforretning, som alle har et bredt kendskab til det midtjyske erhvervsliv. Vi beskæftiger i dag godt 45 medarbejdere.

Hvad gør vi anderledes end de andre?
Vi skal være den mest effektive virksomhed indenfor branchen, så vi kan levere det bedste produkt med de laveste omkostninger til de “rigtige” kunder. Vi vil afsætte ressourcer til at udbygge og opbygge kompetence inden for de områder, som vores kunder efterlyser, således at vi er professionelle nok til at håndtere disse opgaver.

Virksomhedskulturen

Virksomhedskulturen i Midtjysk El Center er kendetegnet ved:

  • at kunne tilbyde kunder et højt kvalitetsniveau gennem dygtige montører.
  • at kunne servicere kunderne, når de har brug for det.
  • at holde en åben dialog med kunderne for at etablere det bedste mulige samarbejde.
  • at fastholde og tiltrække engagerede montører for at kunne være i stand til at yde den bedste service og udvide markedsområdet.
  • gode leverandørforhold.
  • at skabe en god og attraktiv arbejdsplads for nye og nuværende medarbejdere, gennem et godt arbejdsklima og et stort ansvar i det daglige virke.

Idegrundlag

Vi vil være kendt i området og markedet, som en seriøs og professionel samarbejdspartner, der kan løfte små og store opgaver til aftalt kvalitet, pris og tid. Vi ønsker at være kendt for, at det arbejde vi udfører er præget af solidt og dygtigt håndværk og af et højt serviceniveau. Vi ønsker at stå som en visionær virksomhed, hvor medarbejdere og ledelse står sammen om de fælles mål og udfordringer, som vore kunder stiller os.

Vision

Vi vil være en af Midtjyllands foretrukne leverandører af el-tekniske ydelser (installationer) og services, som teknologisk og forretningsmæssigt er på forkant med markedets krav. Midtjysk El Center ApS ønsker at blive større i området, således at vi dækker et større geografisk område i det Midtjyske.

Mission

Vi vil sikre at virksomheder, offentlige institutioner samt private, der befinder sig i Midtjylland, kan opnå effektivitet og driftsøkonomi inden for elteknik, industriautomation, miljø- og energioptimering, datanet og sikringsanlæg. Det gør vi gennem rådgivning, fremtidsorienterede og driftsikre installationer og ved at yde service når I/du har brug for det.

Vi er altid klar til at svare på dine spørgsmål – skriv direkte til os her: