Energisparetilskud

Vi hjælper dig med energitilskud til din nye varmepumpe eller andet el-arbejde. 

Energistyrelsen giver skattefrie og kontante energitilskud til forskellige energioptimeringer som for eksempel en varmepumpe, hvis den erstatter en mindre grøn opvarmningskilde; olie, gaskedel, fastbrændsel eller elvarme  – Husk du skal søge tilskuddet allerede inden, du investerer i en energioptimerende løsning. Din bolig skal opfylde et par betingelser, for at være berettiget et energisparetilskud. Vi giver dig et overblik over hvornår du kan få – og hvonår du ikke kan få tilskud herunder:

Betingelser for at få energitilskud:

 • Helårsbolig minimum 80 kvadratmeter
 • Sommerhus minimum 50 kvadratmeter
 • Indedelen til varmepumpen skal placeres centralt i boligen
 • Huset skal være godkendt til beboelse
 • Huset skal kunne opvarme minimum 60% af boligen
 • Der skal være en eksisterende varmekilde i forvejen

Ikke-berettiget:

 • Etager over stueplan
 • Garager, skure, værksteder, kældre
 • Boliger tilsluttet fjernvarme
 • Lejligheder
 • Udskiftning af monteret varmepumpe

Slip for papirarbejdet og lad os søge energitilskuddet for dig – vi udarbejder ansøgningen på baggrund af de oplysning, du har opgivet os og data fra BBR-registret. Vi sender den til vores samarbejdspartner Ewii, som behandler den inden for 1-2 arbejdsdage. Vi kan dog kun hjælpe med tilskud til varmepumper eller el-arbejde, som vi er involveret i. 

I nogle tilfælde kræves der yderligere dokumentation for at få tilskud, hvilket kunden er forpligtet til fremskaffelse.
Når ansøgningen er behandlet, trækker vi beløbet fra på din regning – men hvor meget kan du egentlig få i tilskud?
Tilskuddets størrelse afhænger af den varmekilde, der skal udskiftes, og hvilken type varmepumpe du skifter til.
Besparelsen i et helårshjem beregnes ud fra Energistyrelsens standardværdikatalog, som har fastsatte værdier:

Luft-luft varmepumpe:

Som supplerende opvarmningskilde (med nominel varmekapacitet på under 4 kW)

 • Helårsbolig opvarmet med olie eller gas – 2.050,-
 • Helårsbolig opvarmet med fastbrændsel – 1.350,-
 • Helårsbolig opvarmet med biokedel – 2.800,-
 • Helårsbolig opvarmet med traditionel el-varme – 2.080,-
 • BBR registreret sommerhus med el-varme – 700,-

Som supplerende opvarmningskilde (med nominel varmekapacitet på 4 kW eller derover)

 • Helårsbolig opvarmet med olie eller gas – 4.100,-
 • Helårsbolig opvarmet med fastbrændsel – 2.700,-
 • Helårsbolig opvarmet med biokedel – 2.800,-
 • Helårsbolig opvarmet med traditionel el-varme – 2.100,-
 • BBR registreret sommerhus med el-varme – 700,-

Luft-vand varmepumpe:

Olie som nuværende opvarmningskilde:

 • Helårsbolig opvarmet med oliekedel fra  før 1978 inkl. vandtank – 9.500,-
 • Helårsbolig opvarmet med ikke kondenserende oliekedel fra 1978 eller nyere inkl. vandtank – 7.750,-

Gas som nuværende opvarmningskilde:

 • Helårsbolig opvarmet med ikke kondenserende lukket gaskedel – 7.960,-
 • Helårsbolig opvarmet med kondenserende gas- eller oliekedel – 5.800,-

Elvarme som nuværende opvarmningskilde:

 • Helårsbolig opvarmet med traditionel el-varme – 3.200,-

Bio brændsel som nuværende opvarmningskilde:

 • Helårsbolig opvarmet med træpille- eller fastbrændselskedel fra før 2010 – 5.950,-
 • Helårsbolig opvarmet med træpille- eller fastbrændselskedel fra 2010 eller senere – 4.500,-
 • Helårsbolig opvarmet med brændeovn og elvandvarmer – 6.500,-

Vi tager forbehold for, at den gældende lovgivning på området ændrer sig efter der er afgivet tilbud, og at midlerne fra puljen kan slippe op. 

Du kan også få energitilskud til andre energiforbedringer! 

Det er ikke kun varmepumper, du kan få tilskud til. Laver du andre energioptimeringer såsom ventilationsanlæg og udskiftning af belysning til LED. Du kan også få tilskud til erhverv. Det er dog ikke på baggrund af fastsatte værdier, med udfra en specifik vurdering, og ud fra hvor stor en årlig besparelse forbedringen medfører.

Vil du vide mere? Find mere information på Energistyrelsens hjemmeside eller kontakt os på 9660 6000
Har du et specifikt spørgsmål, så skriv det herunder – vi ringer dig op med et svar.